ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Garážujeme s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00, IČ: 02133695 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57302, která je provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.garazujeme.cz zpracovává Vaše osobní v souladu se zákony České republiky a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje využíváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů na vyřízení Vaší objednávky nebo poptávky, tiež pre zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových, zobrazovanie reklám na základe Vašich záujmov (vrátane remarketingu), to všetko v primeranom rozsahu, na vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané.

K jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli dodat nabízené zboží.

Které Vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme?
Jedná se konkrétně o jméno a příjmení, případně název společnosti, IČ, DIČ, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další údaje, které se nám rozhodnete dobrovolně poskytnout v průběhu procesu realizace zakázky.

Budou někde Vaše osobní údaje zveřejněny?
Ne. Vaše osobní údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Kdo může přijít do styku s Vašimi osobními údaji? Pověření zaměstnanci a spolupracovníci společnost Garážujeme s.r.o., u kterých je to nezbytně nutné z důvodu realizace objednávky nebo vyřízení poptávky.
Poskytovatel služeb v oblasti IT, který zajišťuje provoz webu a CRM.
Google, který nám poskytuje standardní nástroje pro zpracování objednávky.
Účetní firma, která pro nás zajištuje fakturaci a zpracování daní.

Jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží budeme zpravovat po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo na informace o zpracovávání vašich osobních údajů.
Máte právo požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou nutné.
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů například pro účely marketingu.
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů ve zvláštních případech.
Máte právo získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci ("přenositelnost údajů"),
Máte právo požádat, aby rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování, která se vás významně dotýkají a která jsou založena na vašich osobních údajích, prováděly fyzické osoby, ne jen počítače.

Jak nás můžete kontaktovat?
Ve věci ochrany osobních údajů e-mailem na adrese info@garazujeme.cz nebo poštou na adrese: Garážujeme s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00