ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Garážujeme s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00, IČ: 02133695 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57302, která je provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.garazujeme.cz zpracovává Vaše osobní v souladu se zákony České republiky a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje využíváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů na vyřízení vaší objednávky nebo poptávky, také pro zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových, zobrazování reklam na základě vašich zájmů (včetně remarketingu), to vše v přiměřeném rozsahu, pro provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány.

K jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
Zpracování nabídky: pokud se na nás obrátíte s požadavkem na zpracování nabídky, musíme k vyřešení tohoto požadavku zpracovávat vaše údaje.
Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
Hodnocení zboží a služeb zákazníky: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.
Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme výhradně na základě vašeho souhlasu s odběrem newsletteru. Pokud ho nechcete již nadále dostávat, můžete se snadno odhlásit prostřednictvím odkazu v patičce zaslaného e-mailu nebo zasláním e-mailu na info@garazujeme.cz.

Které Vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme?

Jedná se konkrétně o jméno a příjmení, případně název společnosti, IČ, DIČ, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další údaje, které se nám rozhodnete dobrovolně poskytnout v průběhu procesu realizace zakázky.

Budou někde Vaše osobní údaje zveřejněny?

Ne. Vaše osobní údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Kdo může přijít do styku s Vašimi osobními údaji?

Garážujeme s.r.o. a její pověření zaměstnanci, u kterých je to nezbytné z důvodu realizace objednávky nebo vyřízení poptávky.
FPHU TAURUSTAL Ludwik Gocal, (IČ) NIP: 7371124651, firma se stejným majitelem, jako Garážujeme s.r.o., která zajišťuje výrobu a dopravu zboží k vám.
Mgr. Tadeusz Fójcik, IČ: 88005691 a jeho zaměstnanci, jenž na základě smlouvy se společnosti Garážujeme s.r.o. zajištují komplexní komunikaci s klienty a plně profesionální služby související se zprávou objednávek a poptávek.
BiteIT, Radek Boszczyk, IČ: 00743151 – společnost, která zajištuje funkčnost našeho webu s internetovým obchodem a systému pro správu objednávek a poptávek.
VotreVision s.r.o., IČ: 06037011, extérní účetní firma, která pro nás zajištuje fakturaci.
Google, jehož standardní nástroje používáme pro zprávu poptávek a objednávek.
INIZIO Internet Media s.r.o., IČ: 02133695 – v případě průzkumu spokojenosti s našimi službami a produkty.
ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 02762943 – společnost, jejíž mailingovou službu používáme pro zasílání newsletteru v případě, že k odběru newsletteru přihlásíte.

Jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží budeme zpravovat po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na informace o zpracovávání vašich osobních údajů.
Máte právo požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou nutné.
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů například pro účely marketingu.
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů ve zvláštních případech.
Máte právo získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci ("přenositelnost údajů"),
Máte právo požádat, aby rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování, která se vás významně dotýkají a která jsou založena na vašich osobních údajích, prováděly fyzické osoby, ne jen počítače.

Jak nás můžete kontaktovat?

Ve věci ochrany osobních údajů e-mailem na adrese info@garazujeme.cz nebo poštou na adrese: Garážujeme s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00