Jak připravit podloží pod garáž?

Pokud jste se právě rozhodli, že si u nás objednáte garáž a lámete si hlavu nad tím, jakým způsobem připravit pod garáž podloží, máme pro Vás několik možných variant. Plechové garáže nemají podlahu, takže se vyplatí přípravu podloží nepodcenit. Volba typu podloží souvisí do značné míry s tím, k jakému účelu bude plechová garáž sloužit. Obecně doporučujeme vždy připravit betonové podloží (betonové patky, betonový základ, betonovou desku), do kterého je snadné garáž ukotvit (uchytit), aby Vám jí nepřevrátil silný vítr. Výjimkou mohou být pouze menší garáže. Pokud budete menší garáž využívat např. jako sklad po dobu stavby domu, je možné jí postavit na betonové dlaždice a ukotvit do hlíny pomoci zatloukacích zemních kotev.

 

BETONOVÉ PATKY

 

Patky pod plechovou garáž doporučujeme vybetonovat o rozměru min. 30 x 30 cm. Doporučená hloubka patek je min. 80 cm pod úroveň upraveného terénu, aby bylo dosaženo nezámrzné hloubky. Hloubka patek závisí také na terénu a stabilitě podloží v místě stavby. U každé z našich garáži najdete plánek, ve kterém je uvedený ideální počet patek a jejich rozmístění pro daný typ garáže. Minimální šířka od vnější hrany k vnější hraně krajních patek by měla být o 10cm větší, než je vnější šířka garáže. To stejné se týká délky. Například pro garáž o rozměru 300 x 500 cm by měla být šířka od vnější hrany krajních patek 310 cm a délka 510 cm.   

Betonové patky mohou být i pod úrovní dlažby, aby nebyly vůbec vidět. Při ukotvení se dlažba provrtá a garáž se uchytí do betonových patek skrz ni. Jak postupovat v případě, že již máte vydlážděnou plochu, ale nejsou pod ní patky ani betonový základ, do kterého by bylo možné garáž uchytit? Do samotné dlažby nemá smysl garáž kotvit, naši montéři to nedělají. Proto doporučujeme v několika místech vytáhnout dlažbice, vyhrabat díry a zalít je betonem, aby vznikly betonové patky.  

 

BETONOVÝ ZÁKLAD

 

Betonový základ po celém obvodu můžete připravit např. ze ztraceného bednění vylitého betonem. Co se týče rozměrů, princip je stejný jako v případě betonových patek. Minimální šířka od vnější hrany k vnější hraně základu by měla být o 10 cm větší, než je vnější šířka garáže. To stejné se týká délky. Například pro garáž o rozměru 300 x 500 cm by měla být šířka od vnější hrany základu k vnější hraně 310 cm a délka 510 cm.   

 

BETONOVÁ DESKA

 

Ideálním řešením je betonová deska. Lze jí připravit svépomoci případně její vyhotovení svěřit stavební firmě. Šířka i délka betonové desky by měly být minimálně o 10 cm větší, než jaký je vnější rozměr garáže. Často se nás ptáte, jak je utěsněný spoj mezi betonovou deskou a konstrukci garáže. Odpovědí je, že jediným efektivním řešením je po smontování garáže vylít uvnitř garáže ještě tenkou např. 2cm vrstvu betonu. Tím dosáhnete toho, že díky vyšší úrovni podlahy uvnitř nebude do garáže pod její konstrukci pronikat žádná voda.  

 

DLAŽDICE A ZEMNÍ KOTVY

 

Nejjednodušším způsobem jak zhotovit podloží pro naše plechové garáže, je rozmístit na vodorovnou plochu dlaždice, na kterých bude garáž stát. Schéma rozmístění dlaždic je podobné jako rozmístění betonových patek, nicméně platí, že čím více dlaždic připravíte, tím lépe. Doporučujeme použít dlaždice o rozměru 50 x 50 cm nebo podobné. Všechny dlaždice musí být ve stejné výšce. Ukotvení (uchycení) do podloží je následně možné provézt pomoci zemních kotev z L profilů o délce cca 60-70 cm. Pokud si u nás ukotvení do země objednáte, pamatujte prosím na to, že kotvy lze použít pouze v místech, kde je hlína. Kotvy naši montéři zatloukají do země kladivem a není možné je použít v místech, kde jsou kameny, štěrk, suť apod. Tento typ podloží a způsob ukotvení doporučujeme pouze pro menší garáže o rozměru např. 3 x 5 m nebo 3 x 6 m, které mají sloužit spíše jako provizorní řešení během stavby domu, jako zahradní domek na nářadí apod.

 

Nyní již víte, jak připravit podloží. V naši nabídce najdete šírokou paletu plechových garáži mnoha různých rozměrů a provedení. Vyberte si tu, která bude nejvíce vyhovovat Vaším potřebám. My Vám garáž zdarma přivezeme a smontujeme kdekoliv v ČR na připraveném podloží. Za příplatek je možné objednat i ukotvení (uchycení) garáže do předem připraveného podloží.